Postadres
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Postbus 1257
3180 AG Rozenburg


Kennismaken met de bijbel
Wilt u zich verdiepen in wat in de bijbel staat, dan zijn daar ook cursussen voor beschikbaar. Meer informatie vindt u op: www.bijbelcursus.nl

GKV Nederland
Deze site bevat een overzicht van de Gereformeerde kerken in Nederland. U vindt daar alle beschikbare links naar de plaatselijke gemeenten.
http://www.gkv.nl/
Naam:
Adventskerk ( CGK )
Adres:
Laan van Nieuw Blankenburg 5
3181 DA Rozenburg
Telefoonnummer:
0181-214872
CGK Nederland
www.cgk.nl
Scriba samenwerkingsgemeente
T.Toet
per adres:Postbus 1257
3180 AG Rozenburg
Email.scribacgkrozenburg@gmail.com

Het kerkblad voor de gereformeerde Kerk te Rozenburg verschijnt op zondag om de drie weken en is verkrijgbaar in het kerkgebouw.
Het kerkblad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Hoofdredacteur: Ds. R.J. Blok
Redactiesecretariaat: Bert van de Lelie
Email. lcvanderlelie@kpnplanet.nl