Bazar 
Kestmaaltijd 2019
Seniorendag 2019
Opendag 2019
seizoensopening 2019
Openbare belijdenis
Halven mean  uitje
Voedselactie
Barbecue
gezamelijke dag
senioren dag 2018
talentenactie