Heilig Avondmaal
9 Februari
10 April  ( goede vrijdag )
14 Juni
13 September
13 December
Nieuwjaarsdienst 05 jaunari
Biduur 11 maart
Goede Vrijdag 10 april
Pasen 12 april
Hemelvaart 21 mei
Pinksteren 31 mei
Startzondag 06 september
Dankuur 04 november
Afsluiting kerkelijk jaar 22 november
Kerst 25 december
Oudejaarsavond 31 december
Andere speciale diensten